Privacybeleid

Uw gegevens, onze zorg

EWM Technics hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het opstellen van offertes, het leveren van extra informatie en om u occasioneel op de hoogte te brengen van onze activiteiten via e-mail. De gebruiker kan, kosteloos en op verzoek, steeds vragen om zijn gegevens niet te gebruiken. Daarvoor kan hij zich richten tot EWM BVBA, Luttelvelden 16A - 2270 Herenthout, info@ewmtechnics.be .

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment inzage te krijgen van uw persoonlijke gegevens in ons bestand en kunt u zonodig de verbetering ervan vragen. Hiervoor dienen contactgegevens voorzien te worden rechtstreeks naar ons.

Statistieken

Bepaalde technische en geologische gegevens worden bewaard in statistieken (Google Analytics), hetgeen EWM Technics toelaat het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren. Deze gegevens kunnen bestaan uit browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website waarlangs u op deze website gekomen bent. Deze statistieken laten ons toe om onze website beter te optimaliseren en zijn volledig anoniem.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies als gevolg van volgende plugins: Google Analytics voor Statistieken. Deze plugin laat ons toe om onze website beter te optimaliseren en zijn volledig anoniem.

EWM Technics

EWM BVBA

Luttelvelden 16A
2270 Herenthout, Belgiƫ

BTW BE 0828.939.432

Tel. 0498 79 74 61

info@ewmtechnics.be

Geregistreerd aannemer
02/26/10

Erkend aannemer overheidsopdrachten
33913

 

EWM BVBA is actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen